Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

10/22/2020 3:10:06 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:04   

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Thứ Ba

29/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Thứ Tư

30/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Chiều

Tham gia SHCM lớp 1

SHCM lớp 1

- Đ/c Tiến

Làm việc BT tại nđơn vị

 1B học

Thứ Năm

01/10

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Thứ Sáu

02/10

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy CT tuần 4

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/21/2020 10:13:43 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 02 9/14/2020 7:48:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 9/7/2020 10:07:57 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 0 9/7/2020 10:03:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 7/13/2020 7:57:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 7/6/2020 10:46:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/29/2020 3:08:22 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 6/22/2020 7:36:32 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 6/15/2020 8:15:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 6/15/2020 8:06:12 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình