Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

9/7/2020 10:07:57 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:01    

(Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Thứ Ba

08/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

Thứ Tư

09/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Chiều

Triển khai BD TH chính trị 2020

Tham gia BD TH chính trị 2020

Tham gia BD TH chính trị 2020

Nghỉ học

Thứ Năm

10/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

Thứ Sáu

11/9

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học theo KH

Làm việc BT tại đơn vị

Học bình thường theo KH

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     BGH

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 0 9/7/2020 10:03:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 7/13/2020 7:57:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 7/6/2020 10:46:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/29/2020 3:08:22 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 6/22/2020 7:36:32 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 6/15/2020 8:15:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 6/15/2020 8:06:12 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 5/5/2020 9:16:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/29/2020 4:40:05 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/23/2020 7:29:27 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình