Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUÀN 0

9/7/2020 10:03:52 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:0    

(Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 31/8/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

27/8

Sáng

Họp bàn ND Phổ cập,KĐCLGD lao động tổng dọn VS

- Tham gia họp HĐ

Tham gia họp HĐ

 

 

Chiều

- Tham gia lao động

Lao động

Lao động

 

 

Thứ Ba

28/8

Sáng

- Tham gia lao động

Lao động

Lao động

 

 

Chiều

- Tham gia lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Tư

29/8

Sáng

- Tham gia lao động

Lao động

Lao động

 

 

Chiều

- Tham gia lao động

Lao động

Lao động

 

Thứ Năm

30/8

Sáng

- Chỉ đạo, tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

 

 

Chiều

- Chỉ đạo, tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

 

Thứ Sáu

01/9

Sáng

- Chỉ đạo, tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

 

 

Chiều

- Chỉ đạo, tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

Tham gia công tác PC, KĐCLGD

 

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 7/13/2020 7:57:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 7/6/2020 10:46:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/29/2020 3:08:22 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 6/22/2020 7:36:32 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 6/15/2020 8:15:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 6/15/2020 8:06:12 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 5/5/2020 9:16:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/29/2020 4:40:05 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/23/2020 7:29:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/16/2020 10:33:49 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình