Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

7/6/2020 10:46:44 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  46

             (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/7

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Hoạt động Đội Sao NĐ

 

Chiều

- Làm việc BT tại đơn vị.

- Xét HTCTTH

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Hoạt động Đội Sao NĐ

 

Thứ Ba

07/7

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị.

- Đ/c Hiệu trưởng tham gia tập huấn VTLT tại Đồng Lê (Từ ngày 07/7 đến hết ngày 08/7/2020)

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Đ/c Kế toán tham gia tập huấn VTLT tại Đồng Lê

- Hoạt động Đội Sao NĐ

 

Chiều

 

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Hoạt động Đội Sao NĐ

Thứ Tư

08/7

Sáng

- Tổ chức tổng kết Năm học cho học sinh.

- Tổ chức tổng kết Năm học cho học sinh.

 Tổ chức tổng kết Năm học cho học sinh.

Tham gia tổng kết Năm học

 

Chiều

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

- Làm việc BT tại đơn vị

Nghỉ hè

Thứ Năm

09/7

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

- Một số GV Tham gia tập huấnCTGDPT 2018 tại Đồng Lê (Từ 09/7 đến hết 11/7/2020)

- Làm việc BT tại đơn vị

Nghỉ hè

 

Chiều

- Làm việc BT tại đơn vị

- Đ/c Hiệu trưởng Duyệt HTCTTH tại PGD

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

Nghỉ hè

Thứ Sáu

10/7

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

Nghỉ hè

 

Chiều

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

 

- Làm việc BT tại đơn vị

Nghỉ hè

 

Thứ Bảy

11/7

Sáng

 

Một số CB, GV Thi CDNN tại Đồng Lê

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CN

12/7

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/29/2020 3:08:22 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 6/22/2020 7:36:32 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 6/15/2020 8:15:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 6/15/2020 8:06:12 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 5/5/2020 9:16:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 4/29/2020 4:40:05 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/23/2020 7:29:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/16/2020 10:33:49 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/6/2020 9:26:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/30/2020 7:36:35 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình