Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

4/23/2020 7:29:27 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35

(Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/4/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Thứ Ba

21/4/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

Thứ Tư

22/4/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

Thứ Năm

23/4/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

 

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

Thứ Sáu

24/4/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

-Đ/c Hường họp BCH hội CTĐ tại UBND xã Thanh Thạch

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

Chiều

- Trực tại đơn vị

- HDHS ôn tập, đọc sách tại nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

                                                                                            

BGH

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình