Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

4/16/2020 10:33:49 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34

(Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

 

THỜI GIAN

Thứ/Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chi chú

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/4/2020

 

-Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của TTCP

- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 mới

 -HD GV tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD của Sở, Phòng

-  Các GV là thành viên HĐ lựa chọn SGK lớp 1 thực hiện nhiệm vụ theo KH

- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD

- HD HS ôn tập ở nhà qua mạng

- Làm việc theo phần hành

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Thứ Ba

14/4/2020

- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 mới

 -HD GV tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD của Sở, Phòng

- Các GV là thành viên HĐ lựa chọn SGK lớp 1 thực hiện nhiệm vụ theo KH

- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD

- HD HS ôn tập ở nhà qua mạng

- Làm việc theo phần hành

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Thứ Tư

15/4/2020

- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 mới

 -HD GV tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD của Sở, Phòng

-  Các GV là thành viên HĐ lựa chọn SGK lớp 1 thực hiện nhiệm vụ theo KH

- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD

- HD HS ôn tập ở nhà qua mạng

- Làm việc theo phần hành

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Thứ Năm

16/4/2020

- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 mới

 -HD GV tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD của Sở, Phòng

-  Các GV là thành viên HĐ lựa chọn SGK lớp 1 thực hiện nhiệm vụ theo KH

- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD

- HD HS ôn tập ở nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Thứ Sáu

17/4/2020

- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 mới

 -HD GV tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD của Sở, Phòng

-  Các GV là thành viên HĐ lựa chọn SGK lớp 1 thực hiện nhiệm vụ theo KH

- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm tải theo HD

- HD HS ôn tập ở nhà qua mạng

- Trực tại đơn vị

Nghỉ học, tự ôn tập ở nhà

 

Ghi chú: Nhà trường thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của TTCP, mọi nội dung công việc cần trao đổi thực hiện qua hệ thống thông  tin Zalo, messenger,  mail, và các phần mềm trực tuyến. CB, GV, NV tự nghiên cứu, làm việc tại nhà, không có việc gì quá cần thiết không ra khỏi nhà.                                                                                             

                                                                                                                     BGH

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình