Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG TH THANH THẠCH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020) THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú Thứ/Ngày Buổi CBQL Giáo viên Nhân viên Học sinh Thứ Hai 16/3/2020 Sáng - Chỉ đạo công tác vệ sinh phòng dịch tại đơn vị. - Tham gi

3/16/2020 9:54:36 AM

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30

(Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/3/2020

Sáng

- Chỉ đạo công tác vệ sinh phòng dịch tại đơn vị.

 

- Tham gia vệ sinh phun thuốc khử trùng trường lớp.

- Tham gia công tác phòng chống dịch, bệnh.

Nghỉ

 

Chiều

Tham gia Hội nghị HD lựa chọn sách tại Phòng GD

- Tham gia vệ sinh phun thuốc khử trùng trường lớp.

- Tham gia công tác phòng chống dịch, bệnh.

Nghỉ

 Hoãn HN

Thứ Ba

17/3/2020

Sáng

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

Thứ Tư

18/3/2020

Sáng

 - Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

Thứ Năm

19/3/2020

Sáng

 - Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

 

 

 

Chiều

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

- Trực tại đơn vị

 

Nghỉ

Thứ Sáu

20/3/2020

Sáng

Tổ chức HN triển khai HD lựa chọn SGK lớp 1 tại đơn vị

Tham gia HN lựa chọn SGK lớp 1 tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Nghỉ

Chiều

- Làm việc tại đơn vị

Nghỉ

Làm việc tại đơn vị

Nghỉ

                                                                                                                        BGH

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 3/2/2020 9:20:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/18/2020 9:59:27 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 2/10/2020 7:49:59 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 2/3/2020 6:59:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23 1/30/2020 10:00:11 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/17/2020 2:57:18 PM

  LICH CÔNG TAC TUẦN THỨ 20 1/13/2020 6:57:48 AM

  LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21 1/6/2020 7:43:51 AM

  LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21 1/6/2020 7:42:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20 12/31/2019 7:38:55 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình