Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

10/16/2019 7:28:13 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:9   

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/10

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

- Chào cờ đầu tuần

 

- Chào cờ đầu tuần

- Dạy CT tuần 8

 

- Chào cờ

- Làm việc BT

 

- Chào cờ

- Học CT tuần 8

 

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 8

 

 

Thứ Ba

15/10

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 8

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 8

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

T/c Hội Nghị CĐ sau tiết 2

- Dạy CT tuần 8

- Hội Nghị CĐ sau tiết 2

- Làm việc BT

 

- Hội Nghị CĐ sau tiết 2

- Học CT tuần 8

 

Thứ Tư

16/10

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 8

 

 

Chiều

- Tổ chức Thao giảng chào mừng 20/10

- Thao giảng chào mừng 20/10

Cô Trang, cô Hóa

Làm việc BT

 

Thứ Năm

17/10

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Đ/c Định họp BCH tại Xã

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 8

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Đ/c Định tập huấn quy trình giao dich điện tử.

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

- Đ/c Phương tập huấn quy trình giao dich điện tử.

- Học CT tuần 8

 

Thứ Sáu

18/10

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 8

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Dạy CT tuần 8

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 8

 

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

20/10

Sáng

 

Chiều

14 giờ 00 Giao lưu 20/10: TH Bắc Sơn, TH Thanh Lạng tại TH Thanh Lạng

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TAC TUẦN THỨ 8 10/16/2019 7:24:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 10/16/2019 7:22:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 6:53:01 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 5 9/16/2019 7:00:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 9/9/2019 4:18:38 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 9/2/2019 10:09:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 9/2/2019 9:53:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 1 8/22/2019 9:52:20 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12-16/8 8/13/2019 7:21:53 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/8 ĐẾN 02/8 & TUẦN TỪ 05 - 09/8 8/5/2019 8:34:36 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình