Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4

9/9/2019 4:18:38 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:04    

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/9

Sáng

Tổ chức Khai giảng

(Vì mưa lũ không tổ chức váo ngày 05/9 được)

 

Khai giảng

- Dạy CT tuần 3

 

Khai giảng

- Làm việc BT

 

Khai giảng

- Học CT tuần 3

 

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

- Đ/c Hường tham gianhận học bổng Viettel  cho HS tại Đồng Lê

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Thứ Ba

10/9

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

Thứ Tư

11/9

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Chiều

- Tham gia SHCM Phổ biến một số VB

- SM chuyên môn

- Tiếp thu một số VB

Làm việc BT

 

Thứ Năm

12/9

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

Thứ Sáu

13/9

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Dạy CT tuần 3

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 3

 

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 9/2/2019 10:09:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 9/2/2019 9:53:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 1 8/22/2019 9:52:20 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12-16/8 8/13/2019 7:21:53 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/8 ĐẾN 02/8 & TUẦN TỪ 05 - 09/8 8/5/2019 8:34:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5/21/2019 8:19:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5/15/2019 8:36:31 AM

  KẾ HOACH TUẦN 39 5/7/2019 7:00:46 AM

  LỊCH CONG TÁC TUẦN 38 4/26/2019 2:07:21 PM

  LICH CÔNG TAC TUẦN THỨ 37 4/19/2019 10:06:28 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình