Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 1

8/22/2019 9:52:20 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:01    

(Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/8

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- - Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Thứ Ba

20/8

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

Thứ Tư

21/8

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Chiều

- Tham gia lao động

- Lao động tổng dọn VS, trồng cây

Tham gia lao động

- Lao động tổng dọn VS, trồng cây

Thứ Năm

22/8

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 - Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

Thứ Sáu

23/8

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Chiều

- Đ/c Hường Hội nghị tại Đồng Lê

- Dạy CT tuần 1

- Riêng lớp 1 thực hiện tuần 0

- Làm việc BT

- Học CT tuần 1

- Riêng lớp 1 tuần 0

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12-16/8 8/13/2019 7:21:53 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/8 ĐẾN 02/8 & TUẦN TỪ 05 - 09/8 8/5/2019 8:34:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5/21/2019 8:19:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5/15/2019 8:36:31 AM

  KẾ HOACH TUẦN 39 5/7/2019 7:00:46 AM

  LỊCH CONG TÁC TUẦN 38 4/26/2019 2:07:21 PM

  LICH CÔNG TAC TUẦN THỨ 37 4/19/2019 10:06:28 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 4/16/2019 6:58:27 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 4/8/2019 6:35:47 AM

  LICH CONG TÁC TUẦN 34 3/29/2019 3:28:42 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình