Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

5/15/2019 8:36:31 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Chấm bài, tập hợp báo cáo

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Chấm bài, tập hợp báo cáo

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

 

Thứ Ba

14/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Đ/c Hường tham gia TS lớp 1 tại trường MN

Tuyển sinh lớp 1

Đ/c: Tiến, Mận, Hường, Hạnh

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Các tổ tiến hành họp

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

Thứ Tư

15/5

Sáng

Tham gia Xét HTCT

Xét HTCT

 

Đ/c: Duân, Pháp, Hạnh

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

 

Chiều

Tham gia Xét HTCT

Xét HTCT

Làm việc BT

Ôn tập - HĐ Đ

Thứ Năm

15/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Làm việc BT

Làm việc BT

Ôn tập- HĐ Đội

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Làm việc BT

Làm việc BT

Ôn tập – HĐ Đội

Thứ Sáu

17/5

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Làm việc BT

Làm việc BT

Ôn tập- HĐ Đội

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị.

 

Làm việc BT

Làm việc BT

-

 

Ôn tập- HĐ Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOACH TUẦN 39 5/7/2019 7:00:46 AM

  LỊCH CONG TÁC TUẦN 38 4/26/2019 2:07:21 PM

  LICH CÔNG TAC TUẦN THỨ 37 4/19/2019 10:06:28 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 4/16/2019 6:58:27 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 4/8/2019 6:35:47 AM

  LICH CONG TÁC TUẦN 34 3/29/2019 3:28:42 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 3/22/2019 2:16:23 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 3/22/2019 2:16:11 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/20/2019 7:46:40 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/20/2019 7:46:32 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình