Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30

3/8/2019 3:28:39 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:31

(Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/3

Sáng

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Dạy học CT tuần 28

Chào cờ

- Đ/c Hòa TPT Tập huấn tại Đồng Hới cả tuần

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Chào cờ đầu tuần

Học CT tuần 28

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 28

 

Làm việc BT

 

Học CT tuần 28

 

Thứ Ba

12/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 28

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 28

Thứ Tư

13/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 28

 

Chiều

  • Tham gia SHCM cụm lần 3 tại TH Thanh Lạng

 

Sinh hoạt CM cụm tại TH Thanh Lạng

Làm việc bình thường

 

HS Nghỉ học

Thứ Năm

14/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc BT

Học CT tuần 28

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học CT tuần 28

Làm việc BT

Học CT tuần 28

Thứ Sáu

15/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc BT

 

Học CT tuần 28

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị.

 

Dạy học CT tuần 28

Làm việc BT

 

 

Học CT tuần 28

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 3/4/2019 7:35:01 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 3/4/2019 7:33:48 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 29 2/25/2019 10:34:08 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 2/18/2019 10:10:54 AM

  LICH CONG TAC TUẦN 27 2/11/2019 10:18:06 AM

  LICH CONG TÁC TUAN 26 2/11/2019 10:15:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 1/28/2019 7:09:05 AM

  LICH CONG TAC TUAN 24 1/11/2019 9:16:05 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 23 1/7/2019 8:09:41 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/2/2019 4:50:07 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình