Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 23

2/22/2021 8:34:52 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Thứ Ba

23/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

Thứ Tư

24/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

Thứ Năm

25/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

Thứ Sáu

26/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 23

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 23

 

Thứ Bảy

27/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

28/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/22/2021 8:33:50 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/23/2021 10:44:55 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/23/2021 10:44:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 1/23/2021 10:42:45 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 1/4/2021 9:54:51 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/28/2020 8:16:58 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/21/2020 9:10:20 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 15 12/21/2020 9:09:23 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 14 12/7/2020 4:40:52 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/30/2020 7:36:53 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình