Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 22

2/22/2021 8:33:50 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22

(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

 

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Thứ Ba

02/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

Thứ Tư

03/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Chiều

Tham gia SH CM

SH CM

Làm việc BT tại đơn vị

 

Thứ Năm

04/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

Thứ Sáu

05/02

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 22

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 22

 

Thứ Bảy

06/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

07/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/23/2021 10:44:55 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/23/2021 10:44:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 1/23/2021 10:42:45 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 1/4/2021 9:54:51 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/28/2020 8:16:58 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/21/2020 9:10:20 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 15 12/21/2020 9:09:23 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 14 12/7/2020 4:40:52 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/30/2020 7:36:53 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 12 11/23/2020 9:00:17 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình