Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 20

1/23/2021 10:44:01 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 20

(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường hỗ trợ đc Tiến tham gia hội thi GVDG cấp huyện

Dạy học Tuần 20

Đ/c Tiến Tham gia hội thi GVDG cấp huyện cả ngày (Khai mạc, bốc thăm)

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Thứ Ba

19/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

Thứ Tư

20/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Đ/c Tiến Tham gia hội thi GVDG cấp huyện cả ngày (Thi dạy)

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

Thứ Năm

21/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20 Đ/c Tiến Tham gia hội thi GVDG cấp huyện cả ngày (Thi dạy)

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

Thứ Sáu

22/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Đ/c Tiến Tham gia hội thi GVDG cấp huyện cả ngày (Thi trình bày giải pháp)

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 20

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 20

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình