Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 17

12/28/2020 8:16:58 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17

(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/12

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 17

 

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 17

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

 

Thứ Ba

29/12

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường Hội nghị tại UBND xã

Dạy học Tuần 17

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 17

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

Thứ Tư

30/12

Sáng

ĐV Tham gia học Nghị quyết cả ngày

Học Nghị quyết cả ngày

Học Nghị quyết cả ngày

Nghỉ học

 

Chiều

 

 

 

Nghỉ học

Thứ Năm

31/12

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 17

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 17

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 17

Thứ Sáu

01/01/2021

Sáng

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

 

Chiều

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

Nghỉ tết Dương lịch

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

03/01/2021

Sáng

Đ/c HT khám sức khỏe

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             BGH

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình