Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 12

11/23/2020 9:00:17 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:12

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/11

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 12

 

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 12

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Thứ Ba

24/11

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường tham gia SHCM cụm tại TH Bắc Sơn (môn Toán1)

Dạy học Tuần 12

Đ/c Tiến, Khương Tham gia SHCM cụm tại TH Bắc Sơn

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học CT tuần 12

Đ/c Đinh Trang và đ/c Mận dẫn HS khối 2 tham gia tiêm chủng vacxin (uốn ván-bạch hầu) tại Trạm y tế xã

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường tham gia SHCM cụm tại TH Hương Hóa(môn TV1)

Dạy học Tuần 12

Đ/c Tiến, Khương Tham gia SHCM cụm tại TH Hương Hóa

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

Thứ Tư

25/11

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường chủ trì SHCM cụm tại đơn vị (môn Đạo đức1)

Dạy học Tuần 12

Đ/c Khương dạy thể hiện CĐ môn Đạo đức lớp 1

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường tham gia SHCM cụm tại TH Thanh Lạng (TNXH 1)

Dạy học Tuần 12

Đ/ Hạnh tham gia SHCM cụm tại TH Thanh Lạng

Làm việc bình thường

Học CT tuần 12

Thứ Năm

26/11

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 12

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 12

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

Thứ Sáu

27/11

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Định tham gia làm việc với đoàn KT PC-XMC tại UBND Huyện

Dạy học Tuần 12

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 12

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 12

 

Thứ Bảy

/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình