Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21

1/6/2020 7:42:38 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:21  

(Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/01/2020

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

- Chào cờ đầu tuần

 

- Chào cờ đầu tuần

- Dạy CT tuần 19

 

- Chào cờ

- Làm việc BT

- Chào cờ

- Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- - Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

 

Thứ Ba

07/01

Sáng

Làm việc BT

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

Thứ Tư

08/01

Sáng

Làm việc BT

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

Thứ Năm

09/01

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT

 

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

Thứ Sáu

10/01

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

- Dạy CT tuần 19

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 19

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CN

…./….

Sáng

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20 12/31/2019 7:38:55 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/23/2019 7:16:09 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/16/2019 9:00:59 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17 12/9/2019 8:01:34 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 12/2/2019 2:10:23 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 3:24:45 PM

  LICH CONG TAC TUAN THỨ 14 11/18/2019 7:10:40 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13 11/11/2019 2:16:08 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 11/4/2019 7:00:41 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:22 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình