Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13

11/11/2019 2:16:08 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:13   

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/11

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

- Chào cờ đầu tuần

 

- Chào cờ đầu tuần

- Dạy CT tuần 12

 

- Chào cờ

- Làm việc BT

 

- Chào cờ

- Học CT tuần 12

 

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 12

 

 

Thứ Ba

12/11

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 12

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 12

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

 

 

- Học CT tuần 12

 

Thứ Tư

13/11

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 12

 

 

Chiều

- Tham gia SH CM

SHCM- Thao giảng

- Làm việc bình thường

 

Thứ Năm

14/11

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 12

 

 

Chiều

Làm việc bình

thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 12

 

Thứ Sáu

15/11

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 12

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Dạy CT tuần 12

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 12

 

 

Thứ Bảy

16/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- Tham gia ngày hội Đại đoàn kết tại xã

Chuẩn bị Đội văn nghệ biểu diễn tại xã.

 

Đội VN tham gia biểu diễn tại xã

 

CN

…./….

Sáng

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 11/4/2019 7:00:41 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:22 AM

  LỊC CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10 10/21/2019 6:48:42 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/16/2019 7:28:13 AM

  LỊCH CÔNG TAC TUẦN THỨ 8 10/16/2019 7:24:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 10/16/2019 7:22:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 6:53:01 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 5 9/16/2019 7:00:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 9/9/2019 4:18:38 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 9/2/2019 10:09:28 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình