Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

KẾ HOACH TUẦN 39

5/7/2019 7:00:46 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:38

(Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học

Làm việc BT

Học BT

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học

Làm việc BT

Học BT

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học

Kiểm tra 2 môn Toán + Tiếng Việt

Làm việc BT

Khối 1,2,3,4 kiểm tra

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Kiểm tra+ chấm bài

Làm việc BT

Khối 1,2,3,4 kiểm tra

Thứ Tư

08/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học

Kiểm tra 2 môn Toán + Tiếng Việt

Làm việc BT

Khối 5 kiểm tra

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Kiểm tra+ chấm bài

Làm việc BT

Khối 5 kiểm tra,

Thứ Năm

09/5

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Chấm bài, tập hợp báo cáo

Làm việc BT

Ôn tập- HĐ Đội

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Chấm bài, tập hợp báo cáo

Làm việc BT

Ôn tập – HĐ Đội

Thứ Sáu

10/5

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Thi Tiếng Anh

 Lớp 5

Làm việc BT

- Đ/c Phương tập huấn tại Đồng Hới

 

Ôn tập- HĐ Đội

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị.

 

Chấm bài

Làm việc BT

- Đ/c Phương tập huấn tại Đồng Hới

 

Ôn tập- HĐ Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CONG TÁC TUẦN 38 4/26/2019 2:07:21 PM

  LICH CÔNG TAC TUẦN THỨ 37 4/19/2019 10:06:28 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 4/16/2019 6:58:27 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 4/8/2019 6:35:47 AM

  LICH CONG TÁC TUẦN 34 3/29/2019 3:28:42 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 3/22/2019 2:16:23 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 3/22/2019 2:16:11 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/20/2019 7:46:40 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/20/2019 7:46:32 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 3/8/2019 3:28:39 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình