Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 34

5/22/2021 10:20:04 PM

  

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34

(Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

10/5

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Thứ Ba

11/5

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

Thứ Tư

12/5

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Tập hợp báo cáo

Làm việc BT tại đơn vị

 

Thứ Năm

13/5

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 34

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

Thứ Sáu

14/5

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 34

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 34

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình