Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 29

4/5/2021 4:38:51 PM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 29

 

Thứ Ba

06/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

Thứ Tư

07/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

-Đón đoàn giám khảo Hội thi GVG cấp tỉnh của Sở GD tại trường

Dạy học tuần 29

Sở GD dự giờ lớp 1B  (Cô Tiến)

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

Lớp 1B Sở GD dự giờ

 

Chiều

Tham gia SHCM

Đảo lịch dạy học Sáng- chiều thứ 4

Tham gia SHCM

Làm việc BT tại đơn vị

 

Thứ Năm

08/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 29

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

Thứ Sáu

09/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 29

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 29

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình