Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 28PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ TRƯỜNG TH THANH THẠCH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021) THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú Thứ/Ngày Buổi CBQL Giáo viên Nhân viên Học sinh Thứ Hai 29/3 Sáng Làm việc BT tại đơn vị Dạy học tuần 28 Làm việc BT tại đơn vị Học

4/5/2021 4:35:47 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

BGH Tham gia hội nghị tại PGD

Dạy học tuần 28

đ/c Tiến tham gia hội nghị tại PGD

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 28

 

Thứ Ba

30/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

Thứ Tư

31/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

 

Chiều

Tham gia SHCM theo tổ

SHCM theo tổ

Làm việc BT tại đơn vị

 

Thứ Năm

01/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 28

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

Thứ Sáu

02/4

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 28

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 28

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 27 3/26/2021 7:25:26 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 26 3/12/2021 2:12:32 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 25 3/8/2021 9:45:07 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 24 3/1/2021 7:10:40 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 23 2/22/2021 8:34:52 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/22/2021 8:33:50 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/23/2021 10:44:55 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/23/2021 10:44:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 1/23/2021 10:42:45 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 1/4/2021 9:54:51 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình