Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 27

3/26/2021 7:25:26 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

(Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Tổ chức ngày Hội TNVK

Tham gia Ngày hội TNVK

Tham gia Ngày hội TNVK

Tham gia Ngày hội TNVK

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

 

Học tuần 27

 

Thứ Ba

23/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

Thứ Tư

24/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

Thứ Năm

25/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Tham gia Khai mạc Đại hội TDTT tại xã

-Đón đoàn KT Phòng Y tế huyện tại trường

Dạy học tuần 27

Tham gia Đại hội TDTT tại xã

Làm việc BT tại đơn vị

Tham gia Đại hội TDTT tại xã

Phòng Y tế huyện Kiểm tra công tác Y tế trường

Học tuần 27

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

Thứ Sáu

26/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 27

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 27

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

28/3

Sáng

 

 

Chiều

Đoàn viên tham gia lao động tình nguyện

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 26 3/12/2021 2:12:32 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 25 3/8/2021 9:45:07 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 24 3/1/2021 7:10:40 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 23 2/22/2021 8:34:52 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/22/2021 8:33:50 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/23/2021 10:44:55 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/23/2021 10:44:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 1/23/2021 10:42:45 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 1/4/2021 9:54:51 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/28/2020 8:16:58 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình