Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 25

3/8/2021 9:45:07 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25

(Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

15h30 hội nghị hiệp thương GT đại biểu HĐND tại PGD

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Thứ Ba

09/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Đ/c Hường Hội thảo SGK lớp 2 tại Đ.Hới

Dạy học tuần 25 Đ/c Duân, đ/c Mỹ Hội thảo SGK lớp 2 tại Đ.Hới

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

Thứ Tư

10/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Tham gia hiến máu

Dạy học tuần 25

Đ/c: (Thiên, Hòa, Hạnh, Kiều Trang, Trường)  hiến máu

Làm việc BT tại đơn vị

Tham gia hiến máu

Học tuần 25

 

Chiều

Tham gia các HĐGD

HĐGD

HĐGD

HĐGD

Thứ Năm

11/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

Thứ Sáu

12/3

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học tuần 25

Làm việc BT tại đơn vị

Học tuần 25

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 24 3/1/2021 7:10:40 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 23 2/22/2021 8:34:52 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/22/2021 8:33:50 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 21 1/23/2021 10:44:55 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 20 1/23/2021 10:44:01 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 19 1/23/2021 10:42:45 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 18 1/4/2021 9:54:51 PM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/28/2020 8:16:58 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 16 12/21/2020 9:10:20 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 15 12/21/2020 9:09:23 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình