Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN 19

1/23/2021 10:42:45 AM

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19

(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

 

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Thứ Ba

12/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

Thứ Tư

13/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Chiều

Tham gia SH tổ

SHCM tổ

SH tổ

 

Thứ Năm

14/01

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

Thứ Sáu

15/01/2021

Sáng

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

Dạy học Tuần 19

Làm việc BT tại đơn vị

Học CT tuần 19

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình