Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

LICH TRỰC NGHỈ LỄ

4/29/2021 10:13:00 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TRỰC TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2021

 

TT

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Họ và tên GV, NV trực

Bảo vệ

Sáng

Chiều

1

30/4/2021

Hoàng Minh Định

0888067444

Nguyễn Văn Thiên

Võ Văn Bảy

 

Nguyễn Thanh Xuân

0986774698

2

Lê Thị Phương

Lê Thị Phương

3

Trần Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thanh Tâm

4

03/5/2021

Nguyễn Thị Hường

0826943512

Hoàng Thị Loan

Hoàng Thị Loan

5

Trần Đức Trường

Trần Kiều Trang

6

Phan Thị Thủy Hạnh

Đinh Thị Hương

 

                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                     Hoàng Minh Định

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình