Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC

7/3/2020 9:03:49 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

                                                                            Thanh Thạch, ngày 06 tháng 9 năm 2019

QUY TẮC

ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-THTT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Thạch)

 

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

- Quy tắc ứng xử  này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang công tác, học tập tại trường Tiểu học Thanh Thạch.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngoài việc thực hiện Quy tắc ứng xử của trường Tiểu học Thanh Thạch còn phải thực hiện nghiêm túc các văn bản hiện hành của cấp trên về các quy định văn hoá công sở.

Điều 2. Quan hệ ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Đối với bản thân.

- Đối với  học sinh.

- Đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp.

- Với cơ quan trường học khác.

- Đối với người thân trong gia đình;

- Với cha mẹ người học.

- Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài.

- Với nhân dân nơi cư trú, nơi công cộng.

- Văn hóa trong giờ hành chính và giảng dạy trên lớp.

 

Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Ứng xử với bản thân

- Chấp hành đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc về thời gian làm việc: không đi muộn, về sớm; không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác trong giờ làm việc;

- Sắp xếp, bài trí bàn, phòng làm việc, lớp dạy một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ;

- Tác phong, trang phục: Có tác phong nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng phù hợp theo mùa và môi trường sư phạm. Đối với những ngày lễ mặc trang phục truyền thống hoặc đồng phục của nhà trường.

- Khi dự họp, hội nghị không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại, ghi chép đầy đủ nội dung.

- Ăn nói khiêm nhường, từ tốn, không nói tục, chửi bậy,… gây mất trật tự.

- Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra, tắt thiết bị điện đúng quy trình, cúp cầu giao điện, khoá chốt các cửa bảo đảm an toàn trường học.

Điều 4. Ứng xử với học sinh

- Tôn trọng nhân cách của học sinh, mềm mỏng nhưng cương quyết, triệt để khi xử lý các vi phạm của học sinh;

- Khi giảng bài cần nhẹ nhàng, gần gũi, chỉ bảo ân cần, tỉ mỉ, giảng giải rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu; thương yêu học sinh; không chửi bới, mắng mỏ, xúc phạm tới nhân phẩm học sinh.

- Khi học sinh tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ cần tuyên dương khen thưởng; khi học sinh mắc lỗi cần phê bình nghiêm khắc; khen nhiều hơn chê, nếu chê thì chọn lời lẽ khéo léo sao không gây tổn thương học sinh.

- Đối xử công bằng đối với mỗi học sinh, không ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc làm những việc trái quy định. Không trù dập, không tự ý thay đổi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Điều 5. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp.

* Ứng xử với cấp trên:

-  Các chỉ đạo, mệnh lệnh, hướng dẫn, nhiệm vụ được phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian. Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

- Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên;

-  Khi gặp cấp trên phải chào hỏi nghiêm túc, lịch sự.

* Ứng xử với cấp dưới:

-  Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống của cấp dưới;

-  Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp dưới.

* Ứng xử với đồng nghiệp:

- Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Thấu hiểu chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống;

- Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ;

- Luôn lắng nghe, tôn trọng sự góp ý, phê bình của cấp trên, của đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh và nhân dân.

- Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống; không suồng sã, nói tục trong sinh hoạt, giao tiếp.

- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Ứng xử với các cơ quan, trường học khác

-Văn minh, lịch sự khi giao tiếp. Luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Không to tiếng, hách dịch không nói tục hoặc có thái độ cục cằn…gây căng thẳng, bức xúc cho người đến làm viêc;

- Phải đoàn kết bảo vệ nội bộ cơ quan, bí mật thông tin nội bộ - khi phát ngôn các thông tin nội bộ về nhà trường, về địa phương trước báo chí, trước công chúng phải có ý kiến cho phép của cấp trên mới được phát biểu.

- Nghiêm cấm dùng mạng facebook và các phương tiện truyền thông khác để đăng tải hoặc chia sẻ các nội dung thông tin phản kích không lành mạnh.

- Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ. Không móc ngoặc, thông đồng, tiếp tay làm trái các quy định để vụ lợi;

- Phải nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc;

- Thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người đến làm việc tại nhà trường;

-Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người đến làm viêc. Trong khi thi hành công vụ, nếu để các cá nhân đến làm việc phải chờ đợi thì phải giải thích rõ lý do.

Điều 7. Ứng xử với người thân trong gia đình

- Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm Pháp luật;

-Thực hiện tốt đời sống văn hoá mới nơi cư trú. Xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, hoà thuận;

- Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm trái quy định. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi;

-Sống có trách nhiệm với gia đình.

Điều 8. Đối với phụ huynh học sinh:

-Nói năng đúng mực, nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng đối với PHHS.

-Khi phụ huynh  đến trao đổi tình hình học tập của con em mình cần hướng dẫn, trao đổi khéo léo, nhẹ nhàng, tôn trọng, mang tính hợp tác cao.

-Không thông báo sai lệch kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, phải phản ánh chính xác, trung thực, khách quan về học sinh với phụ huynh.

Điều 9. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Ngành về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ bí mật - Nhà nước, bí mật công tác, lợi ích quốc gia.

Điều 10. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể;

- Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, Hội thảo, Hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo.

*Trong khi họp:

- Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác và nội dung buổi họp.

- Hội họp phải đi đúng giờ và có ghi chép đầy đủ, trong cuộc họp mỗi thành viên được phép phát biểu ý kiến khi BTC cho phép, lời nói nhỏ nhẹ đủ nghe, nội dung phát biểu đúng trọng tâm và phải biết tôn trọng mọi người trong hội nghị. Phát biểu phải mang tính dân chủ, tạo sự đoàn kết thân thiện và mang tính chất xây dựng, thời gian mỗi ý kiến từ 5 đến 7 phút, mỗi cá nhân được phát biểu không quá 02 ý kiến trong một hội nghị. Có ý kiến gì phải giải trình, giải quyết dứt điểm trong hội nghị; không đưa thông tin trong hội nghị ra ngoài để bàn tán. Người chủ trì cuộc họp có quyền cho dừng ý kiến phát biểu của các thành viên phát biểu ý kiến không đúng nội dung trọng tâm trong cuộc họp; sau khi rời khỏi phòng họp phải tự thu dọn chỗ ngồi của mình cho gọn gàng ngăn nắp (xếp lại ghế ngồi)

- Kết thúc cuộc họp: Để khách mời, lãnh đạo cấp trên ra trước, không xô đẩy, chen lấn,

Điều 11. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

- Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trường chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân nơi cư trú;

- Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi. Cư xử đúng mức với mọi người. Tương trợ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, sống có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng;

- Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú. Không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật. Tỏ rõ quan điểm của bản thân đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

             Điều 12. Ứng xử nơi công cộng, đông người

-Thực hiện nếp sống văn hoá, quy tắc, quy định hơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường;

- Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật;

- Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục. Luôn giữ gìn phẩm chất của một người làm công tác giáo dục.

Điều 13. Văn hóa, trong giờ hành chính và khi lên lớp

- Không sử dụng điện thoại và làm việc riêng khi đang giảng dạy trên lớp;

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, đối xử công bằng, văn minh với đồng nghiệp, nhân dân và học sinh, không dùng lời lẻ hoặc hành động thô bạo đối  với học sinh;

- Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa.

- Không hút thuốc lá trong giờ làm việc hoặc trong khuôn viên trường,

- Hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua do các tổ chức phát động.

 

Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Tổ chức thực hiện

-Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo  viên, nhân viên trong nhà trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy tắc này;

- Giao cho Ban chấp hành công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại công chức.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

 

-Quy định này được thông qua và áp dụng thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

-Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh quy định thì sẽ được rà soát bổ sung hàng năm vào dịp Hội nghị cán bộ, viên chức cho phù hợp, mọi sự thay đổi được Hội đồng trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                          Hoàng Minh Định

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

Số: 03/QĐ-THTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 

                                                                           Thanh Thạch, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

                                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC  THANH THẠCH

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ quy định của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-HT ngày 21/10/2019  của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Thạch;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa của trường Tiểu học Thanh Thạch năm học 2019 - 2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  - BGH, các tổ chuyên môn

  - Lưu: VP ./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

Hoàng Minh Định

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1. NĂM HỌC 2020-2021 6/30/2020 10:04:18 PM

  DANH MỤC SGK LỚP 1 5/5/2020 10:08:08 AM

  KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VN LẦN THỨ 7 4/17/2020 3:20:36 PM

  Thông báo cho học sinh nghỉ học do dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra 2/6/2020 8:41:34 AM

  TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI 12/7/2019 10:08:25 AM

  CẢM XÚC 20-11 11/25/2019 3:43:05 PM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:00 AM

  QUYẾT ĐỊNH- QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 10/22/2019 9:08:05 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình