Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Thông báo cho học sinh nghỉ học do dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra

2/6/2020 8:41:34 AM

    PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

Số:  47 /TB-THTT

V/v thông báo học sinh nghỉ học do dịch cúm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona gây ra .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

   Thanh Thạch,  ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

          Thực hiện Công văn số 111/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông báo học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn Số: 187/SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc cho học sinh, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; công văn số 36/PGD&ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc cho học sinh, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

1. Trường TH Thanh Thạch Thông báo cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ học từ ngày 04 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2020

2. Trong thời gian nghỉ học toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Thanh Thạch không được đi ra khỏi địa phương.

3. Bàn giao 274 học sinh về cho gia đình và UBND xã quản lý tại địa phương.

4. Liên hệ, phối hợp với Trạm y tế xã để có kế hoạch phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh và khuôn viên trường.

- BGH trường TH Thanh Thạch thông báo cho toàn thể CB, GV, NV HS và phụ huynh được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

  • UBND xã Thanh Thạch;
  • Các bộ phận trong nhà trường
  • Lưu VT.

                                                                                             Hoàng Minh Định

 

Các Tin đã đăng

  TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI 12/7/2019 10:08:25 AM

  CẢM XÚC 20-11 11/25/2019 3:43:05 PM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:00 AM

  QUYẾT ĐỊNH- QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 10/22/2019 9:08:05 AM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 10/21/2019 4:07:45 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 10/21/2019 4:07:00 PM

  THÔNG BÁO KÉT QUẢ XL CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HĐLĐ 6/7/2019 5:28:21 AM

  CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GD 2018 - 2019 6/3/2019 3:51:43 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình