Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 9

10/16/2017 8:47:00 AM

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

                                                 

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Dạy học tuần 9 từ ngày 16/10  đến ngày 20/10/2017

Thứ 2

16/10

Sáng

- Dạy học bình thường theo KH

- Tổ chức chào cờ đầu tuần

- BGH chỉ đạo mọi HD của đơn vị- CB, GV,NV thực hiện công việc theo phần hành.

- Đ/c Tâm tiếp tục thực hiện công tác PCGD-XMC tại THCS Thanh Thạch

 

Chiều

- Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường.

- GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

 

 

Thứ 3

17/10

Sáng

- Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Đ/c Phương Tập huấn theo công văn 437/PGD&ĐT(phần mềm trực tuyến) Cả ngày

 

 

Chiều

- Dạy học theo kế hoạch.

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Tổ chức LĐ tổng vệ sinh toàn trường (Sau buổi học)

 

Thứ 4

18/10

Sáng

- Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

 

 

Chiều

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

Thứ 5

19/10

Sáng

- Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Đ/c Tâm tham gia công tác PCGD-XMC tại THCS Thanh Thạch

 

Chiều

 - Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

 

 

Thứ 6

20/10

Sáng

- Dạy học theo kế hoạch

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Tổ chức giao ban tuần (sau buổi học)

 

 

Chiều

- BGH chỉ đạo mọi HĐ của nhà trường; GV-NV thực hiện công việc theo phần hành được giao tại đơn vị.

- Dạy học - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10

 

 

 

                                                                                                   BGH

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình