Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30

3/4/2019 7:35:01 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:30

(Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

04/3

Sáng

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Dạy học CT tuần 27

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Chào cờ đầu tuần

Học CT tuần 27

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 27

 

Làm việc BT

 

Học CT tuần 27

 

Thứ Ba

05/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 27

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 27

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 27

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 27

Thứ Tư

06/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 27

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 27

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

  • Tham gia SHCM
  • Chia tay, gặp mặt GV cuối buổi chiều

SHCM

Chia tay, gặp mặt GV cuối buổi chiều

Làm việc bình thường

Chia tay, gặp mặt GV cuối buổi chiều

 

Thứ Năm

07/3

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 27

Làm việc BT

Học CT tuần 27

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Dạy học CT tuần 27

Làm việc BT

Học CT tuần 27

Thứ Sáu

08/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 27

Làm việc BT

 

Học CT tuần 27

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị.

- Cuối buổi chiều Giao lưu với TH Thanh Lạng

Dạy học CT tuần 27

- Cuối buổi chiều Giao lưu với TH Thanh Lạng

Làm việc BT

 

- Cuối buổi chiều Giao lưu với TH Thanh Lạng

Học CT tuần 27

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 3/4/2019 7:33:48 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 29 2/25/2019 10:34:08 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 2/18/2019 10:10:54 AM

  LICH CONG TAC TUẦN 27 2/11/2019 10:18:06 AM

  LICH CONG TÁC TUAN 26 2/11/2019 10:15:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 1/28/2019 7:09:05 AM

  LICH CONG TAC TUAN 24 1/11/2019 9:16:05 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 23 1/7/2019 8:09:41 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/2/2019 4:50:07 PM

  LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21 12/23/2018 7:46:56 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình