Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17

12/9/2019 8:01:34 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:17   

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/12

Sáng

- Làm việc BT tại đơn vị

- Chào cờ đầu tuần

 

- Chào cờ đầu tuần

- Dạy CT tuần 16

- Đ/c Duân tập huấn tại Đồng Hới

- Chào cờ

- Làm việc BT

 

- Chào cờ

- Học CT tuần 16

 

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị,

 

- Dạy CT tuần 16

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 16

 

 

Thứ Ba

10/12

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Làm việc cùng đoàn kiểm tra PCCC

- Dạy CT tuần 16

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 16

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 16

 

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Học CT tuần 16

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

Tham gia tập huấn ATGT…

Tham gia tập huấn ATGT…

- Làm việc BT

 

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 16

- Dạy bù bài chiều T5

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Học CT tuần 16

Thứ Năm

12/12

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Dạy CT tuần 16

 

- Làm việc BT

 

- Học CT tuần 16

 

 

Chiều

Làm việc BT

- Đ/c Định làm việc với đoàn KT PC cấp tỉnh tại PGD

 

- Dạy CT tuần 16

 

- Làm việc BT

 

 

Thứ Sáu

13/12

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dạy CT tuần 16

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 16

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Dạy CT tuần 16

 

- Làm việc BT

- Học CT tuần 16

 

 

Thứ Bảy

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CN

…./….

Sáng

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 12/2/2019 2:10:23 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/25/2019 3:24:45 PM

  LICH CONG TAC TUAN THỨ 14 11/18/2019 7:10:40 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13 11/11/2019 2:16:08 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 11/4/2019 7:00:41 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:22 AM

  LỊC CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10 10/21/2019 6:48:42 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/16/2019 7:28:13 AM

  LỊCH CÔNG TAC TUẦN THỨ 8 10/16/2019 7:24:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 10/16/2019 7:22:24 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình