Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CONG TAC TUẦN 27

2/11/2019 10:18:06 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:27

(Từ ngày 11/20/2019 đến ngày 15/02/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/02

Sáng

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Dạy học CT tuần 24

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Chào cờ đầu tuần

Học CT tuần 24

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

Tham gia trồng cây cuối buổi.

Dạy học CT tuần 24

Tham gia trồng cây cuối buổi.

Làm việc BT

Tham gia trồng cây cuối buổi.

Học CT tuần 24

 

Thứ Ba

12/02

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 24

 

 

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 24

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 24

 

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 24

Thứ Tư

13/02

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 24

 

Làm việc bình thường

 

Học CT tuần 24

 

Chiều

- Lao động tổng don vệ sinh

- Lao động tổng don vệ sinh

 Lao động tổng don vệ sinh

- Lao động tổng don vệ sinh

Thứ Năm

14/04

Sáng

- Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 24

Làm việc BT

Học CT tuần 24

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 24

Làm việc BT

 

 

Học CT tuần 24

Thứ Sáu

15/02

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 24

Làm việc BT

 

Học CT tuần 24

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 24

Làm việc BT

 

 

Học CT tuần 24

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TÁC TUAN 26 2/11/2019 10:15:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 1/28/2019 7:09:05 AM

  LICH CONG TAC TUAN 24 1/11/2019 9:16:05 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 23 1/7/2019 8:09:41 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/2/2019 4:50:07 PM

  LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21 12/23/2018 7:46:56 AM

  TKB 10/31/2018 9:48:29 AM

  Lịch công tác tuần 9 10/16/2017 8:47:00 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình