Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LICH CONG TAC TUAN 24

1/11/2019 9:16:05 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THANH THẠCH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:24

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/01

Sáng

Làm việc bình thường

Chào cờ

Đ/c Hường làm GK hội thi GVG cả tuần

Dạy học CT tuần 22

Chào cờ

 

Làm việc bình thường

Chào cờ

 

Chào cờ đầu tuần

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

- Dẫn GV đi thi

Dạy học CT tuần 22

- Đ/c Duân tham gia thi GVDG (Phần Thi Thực hành dạy)

Làm việc BT

Đ/c (Phương, đ/c Tâm hỗ trợ thi)

Học CT tuần 22

 

Thứ Ba

15/01

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 22

 

- Đ/c Duân tham gia thi GVDG (Phần Thi Thực hành dạy)

Làm việc bình thường

Đ/c (Phương hỗ trợ thi)

Đ/c Tâm tập huấn Trại đọc Đồng Hới)

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 22

Đ/c Duân &Đ/c Tiến thi GVDG (Phần Thi Thực hành dạy)

Làm việc bình thường

Đ/c (Phương hỗ trợ thi)

Đ/c Tâm tập huấn Trại đọc Đồng Hới)

Học CT tuần 22

Thứ Tư

16/01

Sáng

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 22

 

Làm việc bình thường

Đ/c Tâm tập huấn Trại đọc Đồng Hới)

Học CT tuần 22

 

Chiều

Tham gia SHCM

Sinh hoạt chuyên môn

Làm việc bình thường

Đ/c Tâm tập huấn Trại đọc Đồng Hới)

 

Thứ Năm

17/01

Sáng

- Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 22

Làm việc BT

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc bình thường tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 22

Làm việc BT

 

 

Học CT tuần 22

Thứ Sáu

18/01

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Dạy học CT tuần 22

Làm việc BT

 

Học CT tuần 22

 

Chiều

Làm việc BT tại đơn vị

 

Dạy học CT tuần 22

Làm việc BT

 

 

Học CT tuần 22

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                           BGH

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN THƯ 23 1/7/2019 8:09:41 AM

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/2/2019 4:50:07 PM

  LICH CONG TÁC TUẦN THỨ 21 12/23/2018 7:46:56 AM

  TKB 10/31/2018 9:48:29 AM

  Lịch công tác tuần 9 10/16/2017 8:47:00 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình